Tiderna är preliminära och kan justeras.

28 och 29 maj; Sandhamn x 2, kl 08.30-16.00

För våra tidigare passagerare, deras vänner och nya entusiaster går resan till Östkustens Pärla, för att inta en skärgårdslunch på antingen Seglarhotellet eller Värdshuset. Vi passerar Dalarö trakten och styr sen över både Jungfru- och Nämdöfjärden.

19 juni; Rotekörning R142 Ystad med T-26, kl 10-15

Flottans fartyg i den s. k ”ytattacken” opererade ofta med flera fartyg samtidigt. I årets arrangemang deltar förutom R142 Ystad, motortorpedbåten T26. Efter stor guidning ombord på båda fartyg och lunch i hamnen, går vi till sjöss. I full fart styr vi ut på Mysingen i en ”katt- och råttajakt”.

14 augusti; Rotekörning R142 Ystad med T121 Spica kl 10-15

Dagen börjar med en föreläsning av en erfaren örlogskapten. Vi får lära oss om teknik och taktik för ytattackvapnet – torpedbåtarna, som utvecklades sedan 2:a världskriget. Efter en lunch går vi ombord på fartyget för att starta en resa där vi så långt det är möjligt iscensätter en torpedattack. I hög fart går vi ut genom den legendariska militära leden Järnholmssund. Resan sker i rote med R142 Ystads föregångare T121 Spica. 

27, 28 och 29 augusti; Örlogsdagarna, i Stockholm under ledning av Sjöhistoriska muséet

Fredag 27 augusti samlas Veteranflottiljen i Stockholm och Galärvarvet vid Vasamuseet, för att tillsammans med Statens Maritima och Transporthistoriska museer, fira Örlogs-dagarna.
Lördag 28 augusti kan allmänheten besöka fartygen under guidade turer ombord.
Söndag 29 augusti tid 12-17, efter lunch återvänder de flesta fartygen till sina baser. Vår resa går ”non stop” via Stavsnäs, Ingarö– och Jungfrufjärden. Under resan serveras enklare förtäring.

4 september; EDIP, kl 8-16

Veteranflottiljen (VF)på Gålö står som arrangör av ett evenemang vi kallar EDIP (En Dag I Paradiset). Allmänheten bjuds in till en dag där vi visar upp större delen av flottiljens fartyg. Biljetter säljs på plats för kortare turer ut på Mysingen. År 2019 kom ca 500 personer. I lands säljs souvenirer från de olika fartygen. Fika,hamburgre och dryck finns till försäljning. Kom i god tid. Det brukar vara lång bilkö när grindarna öppnas kl 08.00 på morgonen.

11 september; Tema Jubilarer kl 09-14

I september 1976 sjösattes HMS Ystad. Vi vill fira 45 år tillsammans med alla era övriga jubilarer 30, 40, 50, 65, 70 och 75 åringar av alla de slag. Några firar sin födelsedag andra sitt äktenskap. Ett gäng firar sitt företag säg 20 år. Vem vet? Efter en festlig inledning kastar vi loss och går till sjöss. Väl i hamn blir det bubbel med tilltugg och lunch.

25 september; I Kalla Krigets Kölvatten (Rote) kl 10-16

Denna temaresa går över kända vatten vi minns från ubåtsjakterna under 80-talet. Vår guide berättar medan vi passerar den norra spärren vid Alvsta Långholmar, går över Hårsfjärden och den trånga farleden vid Muskö och Skramsösund. Vi sätter sedan högsta fart förbi Östra Röko där vi på håll ser berömda Mällsten, där man avlyssnade ubåtsljud via hydrofon och noterade indikationer via de magnetslingor som man lagt ut på havsbotten. Resan sker i rote med R142 Ystads föregångare T121 Spica. 

9 oktober; Robotbåten kl 09-15

Dagen börjar med en föreläsning av en erfaren örlogskapten. Vi får lära oss om teknik och taktik för den tidens vassaste ytattackvapen, Robotbåten. Efter lunch går vi ombord på fartyget för att sätta högsta fart mot det legendariska Järnholmssund.

14 november; Fars Dag kl 09-14

Denna dag (söndag) har sitt givna tema. Son/dotter bjuder pappa (eller tvärt om) på en spännande upplevelse ombord på ett stycke örlogshistoria. Även de som inte firar Far är välkomna. Under en guidad tur på fartyget besöker vi alla utrymmen som t.ex. stridsledningscentralen, motorrummet och bryggan. Efter säkerhetsgenomgång styr vi ut på Mysingen och accelererar upp mot 40 knop. Efteråt blir det ärtsoppa och pannkaka i vår servering ”Intensiven”, tillika muséum. Punsch tillhandahålles till självkostnad.