En ny säsong med resor startar nu upp. Efter mycket underhållsarbete och torrsättning är vi på Ystad redo för årets körningar. Många timmar av frivilligas arbete har resulterat i ett fint och uppdaterat fartyg. I början av juni gör vi besiktningskörning för transportstyrelsen (vi är klassade som ett passagerarfartyg) för att få vårt tillstånd att ta betalande passagerare. Vi är ett museum som en del av Statens Maritima och Transporthistoriska Muséer, dock helt med egen ekonomi och helt beroende av intäkter från passagerare, oss själva och ideellt arbete.

Upplättningen av pandemirestriktioner underlättar för oss att genomföra körningar från1 juni. På vår aktivitetslista står kundkörning (charter) och 2 st biljettkörningar i juni, kundkörningar i juli och september. Om läget tillåter blir det i augusti en medlemsresa till Helsingfors och Tallinn och deltagande i Örlogsdagarna vid Vasamuseet . Hösten förväntas bli mycket intensiv med både kundkörningar och flera biljettkörningar, där tillströmningen av bokade passagerare ser god ut. Vill man åka med oss i höst är det bäst att boka redan nu.

Välkomna till 2021 med Ystad

event@robotbatar.se

Ystad redo för årets utmaningar!