Vi har ändrat i programmet p g a aktuella pandemiregler. Det har medfört ändrade datum jämfört med tidigare planering. Från och med 14/5 2021 gäller nedanstående program: