Bästa vänner till R142 Ystad!

Vi har just blivit klara med de fem första datumen i nästa års program. Vi öppnar bokningen för samtliga resor omedelbart. Under kommande säsong firar Flottan 500 år i flera hamnstäder. Föreningen Svenska Robotbåtar är engagerade i förarbetet där vår ägare, Sjöhistoriska Museet ingår i ledningsgruppen. Under våren kommer vårt deltagande att beslutas. Det blir då möjligt för oss att komplettera vårt program med ytterligare temaresor. För mer information och biljetter, skriv till event@robotbatar.se