Bästa vänner till R142 Ystad!

Här ovan finns programmet för årets körningar med R142 Ystad. I år fyller Flottan 500 år och flera svenska hamnstäder är med och firar. I samarbete med vår ägare, Statens Maritima och Transporthistoriska museer, deltar Föreningen Svenska Robotbåtar i festligheterna. Under tiden 2 – 6 juni kommer R142 Ystad att ligga vid Vasapiren i Stockholmen. Vi säljer biljetter till återresan till Gålö 7 juni. Se programmet. För mer information och biljetter, skriv till event@robotbatar.se