Var med om att bevara en unik del av den svenska flottan och samtidigt få chansen att uppleva den unika känslan att ”åka robotbåt”. Det gör du genom att bli medlem i vår förening och efter din egen förmåga och möjlighet hjälpa till att hålla igång f.d HMS Ystad (R142) och sprida kunskap om robotbåtar och dess roll i det svenska försvaret.

Föreningens verksamhet
Föreningen Svenska Robotbåtar (FSvR) är en ideell organisation med syfte att bevara en robotbåt i sitt originalskick så långt som det är praktiskt och ekonomiskt möjligt och dessutom sprida kunskap och kännedom om fartygstypens historiska roll och unika teknik i samarbete med maritima myndigheter och organisationer.

FSvR har ett avtal med SMM (Statens maritima museer), www.maritima.se att driva fd. robotbåten HMS Ystad som ett levande museefartyg. I detta arbete ingår att köra fartyget, utbilda besättningar och underhållspersonal, sköta underhåll, samla och bevara dokument, manualer och bilder om fartygstypen, sprida information och kunskap till allmänheten mm.

Dessutom finns planer på att skapa ett levande fartygsmuseum i Stockholms innerstad i samarbete med SMM, lokala myndigheter samt andra museefartygsföreningar. Givetvis med Ystad som huvudattraktion. Föreningen är öppen för var och en som sympatiserar och stödjer dess syften.

Som ordinarie medlem kommer du att få möjlighet att bli en del i besättningen och arbeta ombord på de resor som är planerade. Vi kommer även att visa upp vårt fartyg för allmän heten och då behöver kunniga och engagerade guider. Dessutom är du välkommen på skeppsaftnar mm. Sist men absolut viktigast så måste vi sköta underhållet ombord. Till detta behövs det medlemmar som kan allt från att knacka rost och måla till att byta gasturbiner och laga datorer.

Om du inte har möjlighet att vara med och jobba aktivt men tycker att en robotbåt är värd att bevara så kan du också bli stödjande medlem.

Medlemsavgift 2014
Ordinarie medlem: 1200:-/år.
Fullvärdig Juniormedlem: 350 kr för fullvärdiga medlemmar 18-25 år. Under 18 år med målsmans godkännande. Stödjande medlem 350:-/år.

Sätt in pengarna på föreningens BG konto 5960-4371 och ange ditt namn, adress, telefonnummer samt e-mail. Övriga upplysningar som eventuell tidigare befattning ombord eller annan erfarenhet som kan kan vara till nytta (rörmokare, elektriker, maskinare, datatekniker, ekonom, säljare mm) vill vi gärna att ni mailar till nedanstående e-postadress.

Om ni undrar över något eller bara vill ha mer information så är ni välkomna att ringa någon i styrelsen. Vi välkomnar även företag att stötta projektet. Hör så fall av er till någon i styrelsen för mer information.

Ordförande:
Johnny Harström,
Mobil:070-624 1408

Kassör:
Carina Granlund
Mobil:070-7429 500

Däck, myndighetskontakter:
Magnus Zetterlund
Mobil:070-818 7377

Maskin:
Gunnar Hellström
Mobil:070-221 4818

Försäljning & Event:
Bosse Klevebeck
Mobil:070-836 8585

Marknadsföring:
CG Wahlin
Mobil:070-550 8285

Vår man i MTB-veteranernas styrelse:
Ulf Lindmark
Mobil:073-427 8981

Org. nummer: 802428-7016