Program för 2022.

2022 fira Marinen har 500-årsjubileum och Ystad är tillfrågat om att delta i firandet på olika sätt, men det är ännu inte fastlagt vilka datum som gäller. Vi återkommer här med information om hur firat kommer att ske.