Föreningen Svenska Robotbåtar (FSvR)

Var med om att bevara en unik del av den svenska flottan och samtidigt få chansen att uppleva den unika känslan att ”åka robotbåt”. Det gör du genom att bli medlem i vår förening och efter din egen förmåga och möjlighet hjälpa till att hålla igång f d HMS Ystad (R142) och sprida kunskap om robotbåtar och dess roll i det svenska försvaret.

Föreningens verksamhet

Föreningen Svenska Robotbåtar (FSvR) är en ideell organisation med syfte att bevara en robotbåt i sitt originalskick så långt som det är praktiskt och ekonomiskt möjligt och dessutom sprida kunskap och kännedom om fartygstypens historiska roll och unika teknik i samarbete med maritima myndigheter och organisationer.

FSvR har ett avtal med Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM), www.smtm.se, att driva f d robotbåten HMS Ystad som ett levande museifartyg. I detta arbete ingår att köra fartyget, utbilda besättningar och underhållspersonal, sköta underhåll, samla och bevara dokument, manualer och bilder om fartygstypen, sprida information och kunskap till allmänheten mm.

Dessutom finns planer på att skapa ett levande fartygsmuseum i Stockholms innerstad i samarbete med SMTM, lokala myndigheter samt andra museifartygsföreningar. Givetvis med Ystad som huvudattraktion. Föreningen är öppen för var och en som sympatiserar och stödjer dess syften.

Som ordinarie medlem kommer du att få möjlighet att bli en del i besättningen och arbeta ombord på de resor som är planerade. Vi kommer även att visa upp vårt fartyg för allmänheten och behöver då kunniga och engagerade guider. Dessutom är du välkommen på skeppsaftnar mm. Sist men absolut viktigast så måste vi sköta underhållet ombord. Till detta behövs det medlemmar som kan allt från att knacka rost och måla till att byta gasturbiner och laga datorer.

Om du inte har möjlighet att vara med och jobba aktivt men tycker att en robotbåt är värd att bevara så kan du också bli stödjande medlem.

Medlemsavgift 2024

Ordinarie medlem: 1200:-/år.

Fullvärdig Juniormedlem: 350 kr för fullvärdiga medlemmar 18-25 år. Under 18 år med målsmans godkännande.

Stödjande medlem 350:-/år.

Fyll i formuläret nedan. Övriga upplysningar som eventuell tidigare befattning ombord eller annan erfarenhet som kan kan vara till nytta (rörmokare, elektriker, maskinare, datatekniker, ekonom, säljare mm) så återkommer vi. Du kan sätta in pengarna på föreningens BG konto 5960-4371 och ange ditt namn, adress, telefonnummer samt e-mail. 

Om ni undrar över något eller bara vill ha mer information så är ni välkomna att kontakta föreningen. Även företag som vill stötta verksamheten är välkomna att höra av sig. 

E-mail: info@robotbatar.se

FSvR styrelse 2024

Org. nummer: 802428-7016
BG konto:  5960-4371

E-mail till styrelsen:
styrelsen@robotbatar.se

Namn

Befattning

Ansvarsområde

 
Bosse Hihldor

Ordförande

Ordförande  

Johnny Lund

Ledamot Intendentur  

Gunnar Hellström

Ledamot

Maskin, skrov, däck, elektro. Länk till Gålöbasen.

 

Carina Granlund

Kassör

Ekonomi, medlemsrapportering.

 
Ninna Morin

Ledamot

Marknadsföring och försäljning

 

Magnus Zetterlund

Ledamot

Säkerhet, besättning, tele, mail, matrikel. Planering och genomförande av utbildning. Medlemsrapportering.

 
Göran Lindahl Ledamot    
   
 
 

 

För marknadsrelaterade frågor kontakta vår marknadsgrupp
E-mail: event@robotbatar.se

 

Rederiets styrelse 2024

Org. nummer: 769618-5896
BG konto: 416-3895

E-mail till styrelsen:
rederiet@robotbatar.se

NamnBefattningAnsvarsområde
Rolf MobergStyrelseordförandeSammanhållande
Johan LindrothVDLedning
Carina GranlundKassörEkonomi
Magnus ZetterlundLedamot
Lars StrömbergLedamot
Claes BertenstamLedamotDesignated Person Ashore (DPA)
Fredrik KindeLedamot
Göran LindahlLedamot