Torrsättning

Säsongens första resa blev en transport till Stockholm, nämligen Beckholmens torrdocka vid Djurgården. Vi hade fullt fartyg beträffande passagerare och besättning. Passagerarna bestod av idel VIP-personer, dvs personer som på ett förtjänstfullt hjälpt eller hjälper Ystad på ett eller annat sätt och några vänner. Vi startade egentligen med abonnerad buss från Skansen via Gullmarsplan där ett tiotal personer slöt upp för vidare transport till Gålö och vårt fartyg.

Vädret log mot oss på hela resan in när vi passerade Mysingen, Jungfrufjärden, Nämdöfjärden, Kanholmsfjärden innan vi kom till den inre delen av stockholms skärgård. Man kan konstatera att ön vid ön Sandön (Sandö Sugga) bara blir mindre och mindre och som för många år sedan var en fin badö. Tidigare var det en bit av en sandrevel som låg mitt i farleden där stora passagerarfartyg och lastfartyg ofta passerar och var ett mål för sol och bad. Nu återstår bara ett en liten sandhög med en fyr på och ett lömskt grund.

Vi passerade Oxdjupet, med den gamla fästningen OskarFrerdiksborg  för att vara i gott skick några år framåt.innan vi anlände till den stora hamnpontonen vid Beckholmen.

Passagerare och medlemmar hade då fått en underbar resa under hela dagen och steg av Ystad med en härlig känsla och tog sig hemåt. Några stannade kvar på Ystad över natten för att docka in fartyget nästkommande dag. Ystad kommer att ligga kvar här nästa 10 dagar för att underhållas och kontrolleras av våra medlemmar