Alla länkar öppnas i separat fönster

R142 Ystad finns också på Facebook. Här hittar man bilder och filmer, berättelser och kommentarer från medlemmar, liksom inlägg från gäster som rest med Ystad.

Veteranflottiljen är en förening för de som är intresserade av gamla marina fartyg. Föreningen fungerar också som en paraply-organisation för ett flertal föreningar som vårdar och driver gamla fartyg. Från Veteranflottiljens hemsida finns länkar till dessa fartyg.

T121 Spica
(Sidan ligger tillfälligt nere)

Föreningen T121 Spica Vänner underhåller och bevarar ett unikt fartyg från 1960-talet. Med sin eldkraft och sina fartresurser representerar Spica ett nytänkande för torpedbåtar och för taktik inom ytattack.

Minsveparen M20 är med sitt vackra skrov i ek och mahogny, och med sin långa historia från 1940-talet, ett svenskt marint kulturarv värt att bevara för framtiden.

Ett K-märkt museifartyg från 1942. T26 ägs och förvaltas numera av en stiftelse vid namn ”Lennart Segerströms stiftelse, T26 ett levande museifartyg”.

T38 – En gång snabbast i världen! Idag ägs T38 av Statens Maritima Museer men körs och vårdas av medlemmarna i Motortorpedbåten T38 Vänner.

Efter många förtjänstfulla år i svenska marinen ägs T56 idag av ”Stiftelsen Motortorpedbåten T56” och drivs som ett museifartyg.

Föreningen håller igång f d HMS Jägaren (V150) och vill därmed sprida kunskap om patrullbåtar och dess roll i det svenska försvaret.

Mahognybåten m/y Triton användes på 1950-talet som en plattform för utveckling av nya motortorpedbåtar. Idag ägs denna charmerande och vackra båt av Föreningen Tritons vänner.

Statens maritima och transporthistoriska museer är en statlig myndighet som arbetar med att bevara, utveckla samt bygga upp kunskaperna om det maritima och transporthistoriska kulturarvet.

Som en del av Försvarsmakten är Marinens uppdrag är att försvara Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. På hemsidan kan du läsa mer om Marinens verksamhet.

Amatörradioklubben MTB-gnistarna förvaltar och underhåller Veteranflottiljens sambandsmateriel och visar upp militär radiohistoria i Radiomuseet på Gålö.

Marinmuseum är Sveriges nationella museum för den svenska marinens historia, från år 1522 till idag.

Kamratföreningen Flottans män är öppen för personer som har anknytning till Flottan och som vill värna kamratskap, örlogstradition och sjöförsvar.

Föreningen HMS Västerviks Vänner har som syfte att bevara robotbåt R136 HMS Västervik som ett komplett fartyg och ett bra exempel på fartyg från kalla krigets dagar.