Integritetspolicy RBB 142 HMS Ystad Rederi Ekonomisk förening

Vi arbetar för att din personliga integritet ska skyddas i enlighet med den nya gällande Dataskyddsförordningen (GDPR). Av den anledningen har vi tagit fram en ny policy som hjälper oss med de riktlinjer vi behöver i vårt dagliga arbete samt för att tydliggöra för våra kunder och leverantörer hur vi skyddar och lagrar dina/era personuppgifter. En uppdaterad version av denna policy kommer alltid att finnas tillgänglig på hemsidan för Föreningen Svenska Robotbåtar (FSvR) som äger rederiet. Vid eventuella frågor är du alltid välkommen att mejla till info@robotbatar.se

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
RBB 142 HMS Ystad Rederi Ekonomisk förening (769618-5896), c/o Granlunds Redovisning AB, Lärjungevägen 4, 136 69 Vendelsö är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Vad samlar vi in?
När du gör en bokning hos oss via FSvR:s hemsida, e-postadress eller per telefon så registrerar vi dig som kund.

För en privatperson registrerar vi som mest namn, födelsedatum, telefonnummer, mejladress, det preliminära ordervärdet, eventuell dryck som ska förberedas, matpreferenser (inte kopplat till en särskild person) och eventuella födoämnesallergier (inte kopplat till en särskild person).

För en företagskund registrerar vi som mest namn på kontaktperson, namn på företag, organisationsnummer, adress, faktureringsadress, kostnadsställe, referensperson, telefonnummer till kontaktperson, telefonnummer till företag, antal gäster, eventuell dryck som ska förberedas, matpreferenser och eventuella födoämnesallergier (inte kopplat till en särskild person).

Var lagras dina personuppgifter?
Den information som vi samlar in lagras i en molntjänst vars ägare också omfattas av GDPR. När verksamhetsåret är slut lagras endast namn och e-postadress. För resor som utgår eller slutar på Veteranflottiljens hamn på Gålö, är vi skyldiga att lämna ditt namn och födelsedatum till ledningen för Veteranflottiljen, som månadsvis redovisar besökare till försvarsmakten representerad av Amf1. Gålöbasen är militärt skyddsområde.

Varför lagrar vi då dessa uppgifter?

  • För att registrera din/er bokning
  • För att hantera Er bokning. Beställning av mat. Planering av personal. Planering av vår verksamhet i stort.
  • För att kunna kontakta dig angående din bokning.
  • För att fullgöra våra förpliktelser gentemot Transportstyrelsen, som kräver att en passagerarlista med dels kontaktuppgifter till den som bokat och antalet passagerare ombord, finns tillgänglig.
  • För att underlätta vid hanteringen vid nästa bokningstillfälle sparar vi mejladress, namn och telefonnummer.

Hur länge sparar vi dessa uppgifter?
Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovan nämnda skäl. I de fall lagen kräver av oss att dessa uppgifter ska lagras längre än vad som behövs för vår verksamhet så följer RBB 142 HMS Ystad Rederi Ekonomisk förening naturligtvis de lagar som gäller.

Vad har jag för rättigheter?
Du har rätt att när som helst skriftligen begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dessa uppgifter är felaktiga kan du begära att få dem rättade. Du kan alltid begära att få dina personuppgifter raderade. De personuppgifter som vi enligt lag måste spara kan inte raderas. Om du vill ha ett utdrag om vad vi har registrerat på dig, kontakta oss via brev eller mejl.

Alla de som finns registrerade hos oss har rätt att:

  • Få information om behandling av personuppgifter i samband med insamling av uppgifter.
  • Utan kostnad på begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade hos oss.
  • Få felaktiga personuppgifter rättade eller kompletterade.
  • Avstå från riktad marknadsföring.
  • Informeras om personuppgiftsincident som inträffat genom exempelvis data- eller säkerhetsintrång.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter med tredje part för marknadsföringsändamål.

Personuppgiftsansvarig
RBB 142 HMS Ystad Rederi Ekonomisk förening
c/o Granlunds Redovisning AB
Lärjungevägen 4, 136 69 Vendelsö
E-post: info@robotbatar.se
Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 769618-5896