Svenska flottan under kalla kriget : operationer och taktik i skuggan av hotet från öst

Boken är skriven av Magnus Haglund som varit bl.a. chef för provturskomandot för de flesta Spicabåtarna.

Det han försöker koppla ihop är hur Sverige agerade under det kalla kriget och vår Marins utveckling
En hel del fakta och även nyttig info
Jag tar med mig boken ombord om någon vill låna annars går den att beställa på Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
ISBN 978-91-86837-85-3
CG