bokspalten

Beställ Robotbåten R 142 Jubileumsbok

Sätt in 650 sek inkl porto på Bankgiro: 416-3895
Ta en kopia på insättningen och sänd ett mail till: event@robotbatar.se
Skriv: namn och adress
Boken kommer per post inom en vecka
Trevlig läsning