hemsida-fdkorning

På senhösten 13 november genomför vi en tur där vi korsar Mysingen och i högsta möjlig fart forsar fram genom Järnholmssund, det smala sundet mellan Utö och Ornölandet.
Vi avslutar i hamn med att äta ärtsoppa med pannkaka(och kanske tar du dig ett glas punsch till självkostnad).

Dagen till ära är det Fars Dag.

Pris 1500 kr.

Anmäl dig och gärna några vänner till event@robotbatar.se