På lördagen var dags för den på hösten traditionella temadagen om robotbåtar. Vår robotbåtskunnige strateg, och tillika ofta Mano vid våra körningar Rolf Moberg höll föredrag i två omgångar (vi hade delat upp våra passagerare i två grupper med hänsyn till Covid 19-smittan).

Rolf berättade bl a att det fanns 12st robotbåtar samtidigt under den intensivaste tiden och att de var uppdelade i två divisioner om sex fartyg, varav en division utgångsbaserad i Stockholms skärgård och en i Blekingeskärgården. Robotbåtarnas huvuduppgift var att skydda Sveriges kuster från landsättning av fientlig trupp. Fartygen skulle vara utplacerade på olika platser i aktuella närområden , och man fick information från landbaserad radar, andra fartyg och flygplan för att vara beredda till skarpa insatser. han gick igenom olika taktiska möjligheter och åhörarna lyssnade och tog del av Rolfs bilder med stort intresse.

Parallellt med föredraget guidades den andra hälften, uppdelade i flera smågrupper ombord på och i alla fartygets platser och utrymmen. Hamburgerlunch intogs innan det var dags för losskastning.

Regnet gjorde oss då sällskap- men vad är lite regn när pulsen ändå är uppe i hundra och fartyget över 40. Det är nu mer regel än undantag att vi lyckas överskrida 40-knopsvallen med de nyinsatta gasturbinerna. Allt roligt har dock ett slut och efter tilläggning avtackades passagerarna och grindarna öppnades. Förhoppningsvis har passagerarna ett bestående och glädjefullt minne av resan med Ystad. Vi önskar alla välkomna åter på nya turer.