I skuggan av situationen med Covid-19 pågår arbetet i föreningen på ett litet annorlunda sätt just nu. Ystad behöver som vanligt omsorg och underhåll, men vi ska inte samlas som tidigare på våra arbetsdagar.

Detta innebär att vi de flesta lördagar under våren (och även vardagar och söndagar ibland) arbetar i mindre grupper för att kunna hålla avstånd på ett bra sätt. Exempel på uppgifter som genomförs är förtrogenhetsutbildning av nya medlemmar.

Styrbords maskin har ett gasläckage rättats till, rensning av containrar, remskastarna har demonterats mm.

Vi kommer att torrsätta fartyget (ett år tidigare än krav) för att göra erforderliga  kontroller och underhåll. Bl a ska däcket för om styrhytten blästras och målas. Styrhytten ska också målas på nytt. Torrsättningen kommer att ske på Beckholmen i Stockholm, så vi tar in fartyget från Gålö söndag 2 maj. 

Vi närmar oss snabbt säsongen med resor. Vi avvaktar Folkhälsomyndighetens och regeringens budskap och bestämmelser angående samlingar. Vi hoppas att pågående vaccinering runt om i landet gör att restriktioner kan lättas upp och vi kan genomföra våra planerade körningar för passagerare enligt vårt program. Planer för en medlemsresa till Finland och Tallinn i augusti, har kommit också långt på väg och vi hoppas att den kommer att kunna genomföras.