Vid närmare titt visade det sig att plåten i skrovet behöver förstärkas på vissa ställen. Varvet har åtagit sig att svetsa det vi behöver hjälp med och det blir en hel del. Vid propellerkontrollerna hittades sprickor  i axelavbärarna vilket behöver åtgärdas. Varvets blästring på halvdäck fick skjutas upp eftersom det blivit smutsigt igen efter alla propellerbestyr. Ny högtryckstvättning måste vi göra där först Medlemmar kommer flitigt och arbetar , även om det på vardagarna inte alltid är så många i taget. Kanhända blir vistelsen på landbacken bli lite längre än tänkt.

 

 

CG lift1

Vad är det han/hon gör? Och vem är det?

 

 

CG lift31

Jojomän, det är ju C-G! Han gör säkert ingen tavla.