Däcket har högtrycktvättats med varmvatten inför blästring och målning. Arbetet med Ystad går  nu in i en ny fas där varvet gör stora arbeten såsom blästring, grundmålning, svetsning m.m. De får nog vara i fred med sitt arbete denna vecka.Axelbärarna och skadorna där har inspekterats mer noggrant och lyckligtvis är det inte så svårt att åtgärda, reparation är beställd hos varvet. En annan glad nyhet är att det befarade oljeläckaget i MS propeller visade sig vara ofarligt, ingen åtgärd behövs där.Vi har fått offert från varvet på ytterligare blästring och målningsjobb på både skrov, SMR och däck.Efter att varvet har gjort allt grundarbete på skrov och däck ska vi själva bland annat måla däck och BB skrovsida, återmontera tuber, riva inplastning, sjösätta, kontrollera maskiner (ev. rikta GT) och andra system.  Vi kommer att ligga kvar längre än vad som först tänkts och beräknar sjösättning och hemfärd alldeles till i början på maj.

 

För

Grundat med bästa färgen.

elbil

Bra att ha elbil tillhands. är den lika kul att köra som den Kalle hyrde i Visby tro?

Kätting

Alla meter kätting ses över och valda länkar målas gula. Det gäller att kunna hålla reda på djupet vid ankring.

tvätt

Däcket tvättas med högtryck och varmvatten. Bort med all olja och smuts! Här sak sedan målas.