Lördag 26 mars genomfördes årsmötet med en efterlängtad samling då det äntligen gick att vistas i en större grupp efter pandemin. Vi fyllde vårt museum i Intensiven med våra medlemmar och årsmötet startades. Vi fick höra verksamhetsberättelser (tidigare utskickade via mejl), ekonomiska rapporter och sedan var det dags för val till styrelsen. Vi valde in en ny medlem i styrelsen som kommer att vara knuten till Marknadsgruppen. Omständigheterna under säsongen till trots, har vi kunnat genomföra många av våra projekt men på lite förändrade sätt. De flesta planerade resorna med passagerare genomfördes, men med lite begränsat passagerarantal ombord, guidning i mycket små grupper mm. Arbetsdagarna har genomförts utan stora samlingar, men istället lite oftare och med begränsat antal personer. De gemensamma övningarna har fått ligga lite på vänt men skall komma igång med förstärkt verksamhet denna säsong. Ekonomin har klarat sig bra då vi ändå genomfört ett antal körningar , både charter och biljettkörningar med önskvärd beläggning.

Vädret var fint och vi förflyttade oss utomhus till Ystad för fotografering. En av bilderna som togs ska finnas med i vår nya folder om Ystad som ska tryckas upp och finnas till hands att dela ut till intresserat folk. Malin Harström stod beredd med fotoutrustning och vi fick hjälp med avtryckaren på kameran av en medhjälpare på Gålö.

Vi blev naturligtvis hungriga på eftermiddagen, och som brukligt är på våra årsmöten, kokades en jättekastrull upp med varmkorv. Måltiden fick avsedd effekt och stillade hungern, för att kunna ta del av planerna där vi blickade framåt.

Av tradition har vi alltid ett föredrag med en hemlig föredragshållare. Denna gång var det Gunnar Möller som redogjorde för mineringar i Östersjön. Han berättade på ett förtjänstfullt sätt hur hundratusentals minor som finns kvar efter första och andra världskriget fram till nutid, ligger kvar på Östersjöns botten. Vi fick höra hur man går igenom gamla mineringskartor från äldre tider, lokaliserar minorna på plats och desarmerar dem. Detta är ett resurskrävande arbete som fortgår kontinuerligt med minröjningsfartyg från flera länder och där man prioriterar platserna man röjer på. Det kommer att ta många år i anspråk om man över huvud taget kan bli klar.

På kvällen blev det middag och festligheter bland de deltagare som var kvar, och ett framgångsrikt år lades till handlingarna.