Härmed kallar FSvR till årsmöte den 26 mars 2022 kl 1300-1500. Alla medlemmar som erlagt årsavgift senast 21 mars 2022 har rätt att närvara. Är du stödjande medlem har du dock ingen rösträtt. Precis som förra året hålls mötet i Intensiven på Gålö

Mycket händer just nu med Ystad. Utbildning planeras, försäljningen av biljetter är igång, fartyget förbereds i olika avseenden. Allt för att vi ska starta säsongen på ett bra sätt i maj. Till detta kommer alltså årsmötet där vi både ska blicka tillbaka och fatta nya beslut framåt. Alla medlemmar är välkomna, se den inledande texten