För att hålla fartyget i gång behövs varje år underhåll, övning, utbildning och fortbildning av besättning, samt tillstånd av Transportstyrelsen att få köra som passagerarfartyg. Då har vi möjligheten att erbjuda allmänheten och företag att åka på turer med Ystad. Under våren är det därför en intensiv period för de medlemmarna som deltar.

För årets första utbildningspass behövde vi två parallella lördagar 9 och 30 april för att få med alla som önskar delta som besättning i år.

På programmet stod bl a övning med kasttåg, brandbekämpning och första hjälpen. Dess utom var vår fartygsläkare Jan på plats och gjorde läkarundersökning för sjömän, då Transportstyrelsen föreskriver att alla i besättningen uppfyller bestämda hälsokrav.

Att kunna hantera brand är en viktig del av besättningens utbildning

Lördag 7 maj fortsatte vi med arbetsdag och över 30 medlemmar deltog. På programmet stod allehanda ting såsom städning ombord, uppdatering av flytvästar, test av PA-anläggning, arbete i maskin och mycket annat. Efter en god lunch var det dags för en övningskörning. Dags att repetera alla moment för besättningen. Vi kom ut på sjön och gjorde omedelbart en tilläggning för att omedelbart efter köra ut en längre sväng. Dock behövde maskinerna justeras efter lite problem, så det blev ingen mer körning denna dag. Maskinarna stannade kvar på eftermiddagen och fixade så att allt fungerade bra igen.

Glädjande nog gjorde T121 Spica en längre övningskörning och det verkade ha gått bra. De har en nyomlindad generator, en stor reparation, eftersom den havererat förra säsongen Då fick de köra  med en inhyrd tillfällig generator i aktern. Nytt datum för övningskörning blir 14 maj, men dessförinnan har vi årets första företagskörning på fredag. Bra att vi hann göra övningarna och maskinfixet i alla fall. dessutom kommer transportstyrelsen på tisdag och ser över ystad för att kunna ge fortsatt staus som passagerarfartyg.