Lördagsmorgonen inleddes med ovanligt stor aktivitet på Gålöbasen. Även T121 Spica avsåg att delta i dagens verksamhet och även motortorpedbåten T26 tänkte vara med på ett hörn. Dessutom hördes ett bekant buller från skyn när Helikopter6 med Rolf Gauffin svepte in över området och landade på flaggplanen.

Ystads passagerare erbjöds scenario där en det utgicks från ett fingerat kommande anfall av fientliga fartyg rapporterats. Vår kunnige fd örlogsofficer Rolf Moberg höll ett föredrag om visade hur man organiserar och utför en gemensam torpedattack, för att vi sedan skulle gå ut till sjöss och visa hur vi samarbetar. Efter detta genomfördes omfattande guidning under och ovan däck på Ystad för passagerarna.

En hamburgermåltid intogs och därefter gick Ystad till sjöss, tätt följd av Spica i en s k rote, dvs två fartyg tillsammans med gemensamt uppdrag. Helikoptern var också genast uppe och följde oss på mycket nära håll och växlade mellan att bevaka båda fartyg. Rolf Gauffin visade upp sin flygkonst och hade även med en besättningsmedlem från Ystad vid sin sida på helikoptern.

Plötsligt hördes ett muller från ett fartyg bakifrån och vi blev snart passerade av mtb T26 som hade ett annat uppdrag. Ystad och Spica passerade det smala Järnholmssund  där vi möttes av havets kraftiga dyningar. Här fick alla hålla i sig ordentligt i något fast föremål för att inte ramla omkull.

Dagens resa gick lite längre ut än vanligt. Några av oss som stod på utsatta ställen blev helt nedstänkta och blöta av det salta havet, men kläderna torkade förhoppningsvis fort i den starka fartvinden. De tänkta fientliga fartygen dök nu upp i sikte. Och fartygen fingerade torpedbeskjutning mot målen och gav sig snabbt av åter mot Gålöbasen. Dagen hade bjudit på många olika upplevelser och passagerarna var otroligt nöjda.

Detta event fick avsluta första delen av Ystads säsong 2022. Vi har också genomfört ett antal charterkörningar och flera kommer att genomföras från augusti.