Vi samlades till frukost och till de praktiska förberedelserna inför att ta emot de 31 gäster som väntades till Fars Dag körningen. I byssan lade Christer Palm grunden för allas trivsel med mat och dryck. Huruvida detta var det första arrangemanget med detta tema, gick inte att konstatera men det går nog att anta att det inte är det sista. Intresset får nog anses vara gott, med tanke på att vi till sist hade fått in 31 betalande, där majoriteten kan sägas utgöra ”allmänheten”. Hursomhelst hade nattens ihållande regn börjat avta. Klockan började närma sig 09.30. Vi valde att samla deltagarna på Intensiven till både kaffe och introduktion. Gästerna var verkligen en blandning av söner och fäder, dock oklart vem som bjöd den andre på kalaset. Stämningen blev omedelbart den bästa när Gunnar Ålund tog till orda och berättade fritt om Gålöbasen och fartygens historia.

Väl ute på piren fick deltagarna sikte på Ystad vars båda radarskärmar snurrade på för fullt. I luftvärnspjäsen satt Tommy Svensson vid spakarna och bjöd publiken på en akrobatisk uppvisning. Vi hade delat in deltagarna i fyra grupper för att bjuda på en guidad rundvandring i fartyget. Anders Rosenquist, Björn Levinson, Gunnar Å och Tommy S ledde var sin grupp. Under tiden arbetade övriga besättningen med att göra klart för avgång. Duggregnet hade nu helt upphört. Anders Hansson hade säkerhetsgenomgång med passagerarna och så fort flytvästarna kommit på blev det rusning ut på piren för att övervara GT-starten. Gunnar Hellström MtjC hade lagt in en extra snaps i varje brännkammare för Stora eldflamman ur samtliga rör. Ganska snabbt skingrades dock Gålödimman och med passagerarna väl ombord beslutade FC Patrik Fjällström om fredligt ”Klart skepp”. Därmed kunde ManO – Rolf Moberg beordra: maskin bb back 3.

Så snart vi kommit ut ur hamnens lugna famn stillade sig plötsligt samtliga motorer och passagerarna började undra vad som var på gång. De blev inte besvikna när fartyget sköt fart igen från 0 till 36 knop på 27 sekunder. Ute på Hårsfjärden blåste det NV 11-12 m/s så vi hade bra medvind när vi satte kurs mot Lindholmsgrundets nordmärke. Efter den kraftiga styrbordsgiren tog vi direkt sikte på Järnholmssundet som vi, till passagerarnas förtjusning, passerade i högsta fart. Efter den långsammare turen genom Långbäling sund blev det Framåt 11:4 igen. Med den starka motvinden, plus den som farten gav, prövade de flesta en 45 gradig Titanic-flygning framme vid gösen.

Väl tillbaka i höjd med Äggskäret saktade vi ner farten och stationer för förtöjning beordrades. ManO- Rolf lät manövrera tilläggningen på ett imponerande sätt, där större delen av passagerarna var helt övertygade om att vi skulle hamna på Intensiven igen, med den fart vi höll in i det sista. I princip kunde vi lämna över trossarna för hand. För våra gäster blev det nu enklare lunch nere i mässarna. Vi tackade alla som kommit och efter att Ystad återställts blev det hemfärd för samtliga.

Björn Thambert
signalmatros

Processed with VSCOcam with g3 preset sjokort järnholmssund IMG_4491 IMG_4485 IMG_4473 IMG_4471