Vi har inte genomfört några körningar med passagerare hittills i år men ska ta ställning till höstens inplanerade körningar. När vi väl har medföljande passagerare har vi en handlingsplan enligt nedan:

RBB 142 HMS Ystad Rederi tar utbredningen av viruset Covid-19 på största allvar och vi gör vårt yttersta för att det inte ska föras vidare:

  • Vi sprider ut alla deltagare på däck.
  • Tillträde i särskilda utrymmen sker ordnat i små grupper
  • Vi ser till att lämpligt avstånd till nästa person hålls vid köbildning.
  • Vi intar lunchen utomhus.
  • Vi håller god hygien i byssan och våra utomhusgrillar och hanterar livsmedel på ett säkert sätt.
  • Vi stannar hemma när vi har minsta sjukdomssymtom.

 När du är ombord hos oss uppskattar vi att du också följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och:

  • tvättar händerna vid behov i minst 30 sekunder,
  • håller avstånd när du talar med besättningen eller andra gäster,
  • hostar och nyser i armvecket,
  • bara åker med oss när du är helt frisk.

Vi följer förstås myndigheternas rekommendationer kontinuerligt och anpassar våra rutiner efter dessa. Vårt mål är att du ska känna dig trygg hos oss!

Välkommen ombord!