När våren nu nalkas kommer förberedelserna ordentligt igång inför årets säsong. Egentligen har det arbetats hela tiden och främst har det gällt att modifiera en av de nya gasturbinerna vi har skaffat in. Den nya GT:n håller på att modifieras till marinutförande , då den tidigare har varit avsedd för reservkraft på land. Hittills har ca 800 persontimmar ägnats åt detta arbete och den ska bli klar för installation när vi ändå skall upp på land för besiktning. Den nya GT:n kommer att bättre verkningsgrad och lite högre effekt. Torrsättningen blir troligtvis  på Beckholmen inne i stan i slutet av april, men detta är inte klart ännu. Där gör vi nödvändiga reparationer, bottenmålning och anodbyten. Inför vårens körningar skall besättningen  utföra nödvändiga övningar för att kunna ta hand om kommande passagerare i vår. Besättningen måste varje år öva på att vända livflotte, vilket vi gör i simbassäng med livflotte och vi får också prova på att simma och verka i överlevnadsdräkt. Dessutom brandövningar, öva körning, visa upp tillstånd och körning för Transportstyrelsen,  och TS skall även ta del av obligatorisk skrovmätningskontroll som utförs vid torrsättningen. Samtidigt görs hela tiden ansträngningar för att få passagerare till årets körningar och detta ser positivt ut i nuläget. Förutom allt detta finns det mängder av uppgifter att utföra för att få Ystad i trim.

Det gäller att arbeta efter instruktionsboken

 

Det är viktigt att ta paus ibland

 

Inte det lättaste att agera när man flyter så bra

Bra att öva när vattnet inte är för kallt. Vi övar redan i  mars – april. Ystads livflottar tar 20 personer.