Förberedelser och provkörning 22/4

Nu var det tid för att väcka liv i den för den slumrande damen, Queen of Mysingen, och få snurr på allt efter vintern. Efter olika förberedelser kontroller och repetitioner av besättningsarbete, startade maskinerna utan något krångel. Imponerande efter fyra månaders vila.

Vi backade ut från piren, vände upp mot fjärden Mysingen och körde försiktigt iväg. Maskin- och styrprov gjordes innan vi accelererade till högsta fart. Vi testade även att tvärstanna fartyget och då gäller det att hålla i sig i något fast föremål när man är på däck. Prov med avstängning av elsystem under gång gjordes och utföll med gott resultat. För första gången på länge testades även ankring på öppet vatten. Allt fungerade som det skulle, ankarkättingen löpte lätt ut tills ankaret nådde botten. Nu skulle ankaret upp igen och ankarspelet sattes i gång. Ankaret drogs upp och återställdes säkert i sin plats på styrbordssidan.

Nu var det dags för personsäkerhet. Vi gjorde livräddningsövningar i full fart och använde frälsarkrans som fingerat personobjekt vid man- över- bordövningar. På däcket pekade alla som kunde följa frälsarkransen riktningen till densamma med hela armen. MANO gjorde de behövliga manövrarna för att åter komma till den nödställde i vattnet och vi kunde på kort tid få hen ombord.

Efter dessa övningar ställdes kursen in mot Gålöbasen och tilläggning gjordes två gånger för övnings skull. Nu var allt på plats inför Transportstyrelsens besiktning och inspektionskörning om fyra dagar.  

Transportstyrelsens besök med inspektionskörning 26/4

Vi samlades på Backen på morgonen, och kl 09.00 anlände Transportstyrelsens representant Mats Andersson. Han välkomnades ombord och efter en kort stund var det dags att kontrollera att Ystads alla papper och dispenser var i ordning.

Efter en dryg timme var det inspektion av utrymmen och utrustning innan det skulle ut och åkas. Ystad startade sjöresan där Mats fick se och kontrollera Ystads och besättningens manöverförmåga och hantering.

Vi fick visa upp livräddningen vi övat på och en frälsarkrans slängdes ut i hög fart. Ganska snabbt kom vi intill objektet, fällde änternät och fiskade helt odramatiskt upp frälsarkransen med en båtshake. Efter återställning styrde Ystad in till basen och en lyckad tilläggning. Återställning av fartyg vidtogs och Ystad får nu godkännande som passagerarfartyg för ännu ett år.