Första dagen i april genomfördes ytterligare en utbildningsdag för besättningen. Transportstyrelsen kräver att vi utbildar oss och utför räddningsövningar regelbundet för att vara ett registrerat passagerarfartyg. Betalande passagerare är grunden för att kunna bevara och köra fartyget. Vi i föreningen arbetar alla ideellt och utan betalning men vi behöver bekosta fartygets underhåll och utbildningen av besättning. Dagens säkerhetsutbildning innefattade flera moment. Vi fick öva på HLR, hjärt- och lungräddning och en ordentlig teoretisk genomgång av LABC. Det är något man behöver påminnas om, så att vi är beredda att hjälpa besättning och passagerare i nöd. Bland vår räddningsutrustning har vi hjärtstartare ombord.

Alla fick öva brandsläckning ombord, innebärande att koppla upp brandslangar och munstycken och begjuta med vatten. I detta ingår också att veta hur man trycksätter vatten ombord med den speciella brandpumpen och reservbrandpumpen som kan behöva startas.

Vi släckte också brand med brandfilt och olika typer av handbrandsläckare. Vi måste också kunna rädda människor som ramlat över bord och gjorde man-överbordräddningar på ett par olika sätt. Som vanligt lägger vi ut änternäten och lyfter med assistans av ytbärgare upp en fullskalig docka.

Vi hade även ett nytt redskap för att få upp den nödställde med hjälp av en bygel som fäster remmar runt kroppen och hissas upp med hjälp av en talja. Detta visade sig vara mycket smidigt och förenklande.

Träning av att kasta kasttåg genomfördes också, det är ju viktigt att man lyckas kasta iland tamparna vid tilläggningarna. Eftersom även Byssans personal deltog i dessa moment fick alla ta med sig sin egen matlåda idag. För de som inte kunde vara med idag men ändå vill ingå i besättningen kommer denna utbildningsdag anordnas vid ytterligare ett tillfälle i april. Allt försiggick i vackert väder, även om vi hade en hel del snö på däcket på morgonen, men som senare smälte bort.