För många medlemmar blev fredag och lördag en rejäl upplevelse. Redan på fredag kväll gjordes livflotteövningar i Säbyhallens inomhusbassäng för de som missat första tillfället. Flera av dem begav sig därefter till vårt fartyg på Gålö för samkväm och övernattning ombord inför årsmötet nästa dag. Även långväga medlemmar anslöt på fredagskvällen.

Årsmötet

Ordförande Bosse Hihldor öppnade mötet dit många medlemmar mött upp. Frågan är om det var rekord mätt i antal medlemmar denna gång? Mötets ordförande CG Wahlin ledde oss effektivt genom dagordningen för mötet och det blir ju alltid många punkter på mötet med berättelser från olika håll..

Efter att det formella årsmötet avslutats följde olika genomgångar av föreningens – och rederiets – verksamheter

Göran Lindahl presenterade resultatet av enkäten som gick ut till medlemmarna angående tankar och önskemål rörande nästa långresa. Presentationen ledde till en del klargörande diskussioner, plus att budskapet att alla får vara med och bidra med förberedelser och insats på plats var tydligt.

Z våran Sekond redde ut relationen mellan föreningen och rederiet, något som nog inte var solklart bland våra nya medlemmar.

Varmkorv serverades mellan mötesdelen och vårt traditionella inslag av ett föredrag av en hemlig gäst. Johnny presenterade Thomas Engewall som levererade ett mycket intressant föredrag om byggnation av framtidens örlogsfartyg och uppgradering av nuvarande Visbykorvetter. Han berättade också att anpassningar av blivande fartyg kommer att göras inför Sveriges troliga anslutning till NATO.

Många medlemmar stannade sedan kvar på middag i lokalen som avslutning på dagen.

Rätt svar på flaggan: Wales

Den här flaggan har skänkts av det museum i Wales som skänkte föreningen tre fräscha GT1:or, dvs våra huvudmaskiner ca 15 000 hk.

Tack alla – och inte minst styrelsen – för ett gediget arbete med att hålla vår kära R142 Ystad och föreningen Svenska Robotbåtar levande!!!

Text och bilder: Malin Harström och Björn Levinson