Efter en viloperiod för Ystad drar säsongen i gång med många aktiviteter under våren. Höst och vinter har frestat på förtöjningarna vid flera tillfällen när hård vind har legat på. Detta har krävt tillsyn och åtgärder för att fartyget ska vara säkert förtöjd och undvika skador. Kommande säsongs besättning behöver genomföra utbildning för att säkerställa säkerheten både för besättning, och passagerare. Även fartyget behöver färdigställas för en ny säsong. På programmet har vi livflotteövningar, säkerhetsövningar ombord med brandsläckning och livräddning, teoretisk säkerhetsutbildning för individuellt certifikat, registrering i sjömansregistret mm. Vi ska övningsköra i april, ta emot Transportstyrelsen för kontroll av status på fartyget att vi har rätt administrativa papper. Vi gör en inspektionskörning i april där vi ska visa Transportstyrelsen vad vi går för och klarar säkerhetsmanövrer mm. Det är många bitar som ska falla på plats för fortsatt tillstånd att bedriva passagerartrafik och även i fortsättningen möjliggöra att driva Ystad vidare som det museifartyg det är. Föreningen har årsmöte på Gålö 18 mars. Tidigt i maj är den första charterkörningen planerad, ordinarie resor enligt program (som presenteras på annan plats här på hemsidan) till Sandhamn och en Järnholmstur 13 respektive14 maj. Vi har också arbetsdagar minst en gång i månaden året om. På arbetsdagen 4 mars utfördes många olika arbeten, Byssan gicks igenom, flytvästar gjordes iordning för en ny säsong med byte av utgånget material, många genomförde den sk förtrogenhetsutbildningen, där man går igenom viktiga platser, tekniska hjälpmedel och utrymmen. Man ska t ex veta var man öppnar för bottenventilen till brandpumpen, ha koll på eldsläckare och var man kopplar in brandslangar, veta var hjärtstartaren finns och fartygsapoteket mm. Vi kontrollerade utrymmet vid styrmaskin och luftintagsrummet, hade slamsugningsbilen till hjälp för att tömma allehanda utrymmen . Det upptäcktes också lite frusna rör , sattes in nytt värmeelement i varmvattenberedaren, containerröjning genomfördes. Framför allt var det en dag av god gemenskap och många hade sovit över efter livflotteövningen dagen innan.

Väl mött till en ny säsong med R142 Ystad!