I vanlig ordning blev gästerna avprickade vid ankomst till Gålögrindarna. Det var full beläggning på dagens körning och inte ett enda återbud. Deltagarna försåg sig med fika och bulle inför samlingen där vi presenterade föreningen och dagens upplägg. Vi hade också en jubilar bland deltagarna. Jubilaren ropades upp och den av författaren signerade boken Operation Notvarp och en Ystadkeps överlämnades som presenter på uppdrag av anhöriga.

Föredraget handlade om torpedbåtar, torpeders konstruktion och funktion, torpedtaktik och information angående en flygövning med fingerande av torpedfällning från flygplan.

Efter föredragen blev det traditionsenligt guidning på Gålöbasen och ombord på Ystad. En helikopter från Flygvapenmuseum framförd av Rolf Gauffin landade också på morgonen på flaggplan efter det att vi fällt flaggstången.

Gå till länken http://www.helikopterutbildning.se/files/HeliLovers2014_Gunnar.pdf där du kan läsa mer .

Därefter gav vi oss av ut till sjöss ned mot Horsfjärden. Helikoptern hade också startat upp och flög runt oss på låg höjd med avancerade manövrer till deltagarnas förnöjelse.

Ystad vände upp mot Mysingen och satte full fart österut på fjärden. Efter en stund nära Ornö dök fientligt flyg upp från Frivilliga Flygkåren och simulerade torpedfällning. Man återkom i en andra anfallsvåg och vår allmålspjäs riktade in sig på och följde flygplanen och simulerade eldgivning.  De återkom ej någon mer gång efter detta.

När flygplanen väl var borta var det Ystads tur att fingera en torpedattack. Vid avfyrning av torped måste Ystads fart sänkas till ca 15 knop. Kör man fortare riskerar man att torpederna hamnar i riktning rakt nedåt mot havsbotten och får då naturligtvis inte avsedd verkan. När torpeden var avfyrad satte Ystad full fart och girade tvärt för att undkomma eventuella motåtgärder från fienden.

Nu var alla övningsmoment genomförda och Ystad vände in mot Mysingen och förtöjde med en perfekt tilläggning under ledning av dagens ManO och huvudperson Rolf Moberg, även föredragshållare för dagen och guide på Gålöbasen idag.