Se och lyssna när CG Wahlin berättar om föreningens tillblivelse och verksamhet, och om robotbåt R142 Ystad! Några scener i filmen är gjorda av HeliAir Sweden AB.


Melker Becker besökte R142 Ystad under under firandet av Marinen 500 år i juni 2022. Följ med när Melker, tillsammans med sin följeslagare ”RH” utforskar Kalla krigets mäktigaste fartyg. Filmen ingår i serien Retrobunker.


Denna film är på engelska och beskriver tillkomsten av den lätta flottan. Det finns historia från 1960-talet och framåt och mycket handlar om de avancerade nya torpedbåtarna typ Spica 1 och Spica 2. Filmen ger en en bred historik och innehåller både nya och gamla filmer. En god och trevlig redogörelse.

This film is in English and describes the creation of the light Swedish fleet. There is history from the 1960s onwards and much is about the advanced new torpedo boats type Spica 1 and Spica 2. The film gives a broad history and contains both new and old films. A good and pleasant report.