I Kalla Krigets kölvatten

Idag var det rotekörning med T121 Spica, och på programmet till sjöss skulle vi passera de vatten där bl a ubåtsjakterna på 80-talet utspelade sig. Vi började som vanligt med guidningar ombord, både inne i fartyget och på däck. Nytt för denna gång var att Christer Lundin höll ett föredrag om ubåtsincidenten i Karlskrona med U137, där han själv deltog i efterspelet vid grundstötningen. Ett mycket uppskattat föredrag från ”insidan”.

Nu blev det dags för själva sjöresan. Efter vår losskastning, tätt följd av Spica,  började vi med att köra in i viken vid Märsgarn, där tre svenska jagare sjönk vid en explosion 1941. Vid det tillfället omkom 33 personer och det var tillfälligheter som gjorde att inte betydligt fler omkom under incidenten. Vi kunde se den resta minnesstenen med de omkomnas namn- Resan fortsatte där vår ciceron berättade fortlöpande med intressanta företeelser. Vi passerade tidigare minspärrar in på Horsfjärden, där ubåtsjakter i skarpa lägen förekom. Vi närmade oss Berga örlogsbas där vi kunde beskåda en Visbykorvett med sitt karaktäristiska utseende.

Även några minröjningsfartyg och lite till kunde skådas. Nu fortsatte vi mot Muskö, där vi passerade ett antal portar i berget, dels med möjlighet att ta större fartyg som dåtidens tidigare jagare, och dels portar för ubåtar. Vi gick ut genom det smala Skramsösund och vidare ut på Mysingen.  Nu vidtog högfart för både Spica och Ystad, där vi turades om med att köra förbi varandra flera gånger och kunde beskåda varandra i full aktion.

Resan avslutades med förtöjning för båda fartyg på Gålöbasen. Passagerarna prickades av vid debarkering och det var många nöjda robotbåtsleenden man kunde konstatera.a