Det var en förväntansfull stämning lördag 23/9 när passagerarna välkomnades vid ankomsten på förmiddagen. Mycket folk i rörelse eftersom detta var ett samarrangemang med T121 Spica.

Sammanlagt för de båda fartygen var det ca 70 passagerare som skulle ta del av arrangemanget. Programmet för dagen innebar föredrag i vår museilokal i två omgångar för att redogöra för hur en torpedattack mot fientligt fartyg går till. Vi fick alla också hälsa på i Radiomuséet, vars representanter visade passagerarna sin utrustning.

Andra delen av de många gästerna fick sig guidning ombord på och inuti fartygen. När vi var färdiga med det bjöds alla på en rejäl hamburgare och dryck. I Skeppsbutiken har vi Ystadsouvenirer såsom t ex muggar märken och glas till försäljning som alltid vid våra evenemang.

På piren fick alla lyssna till säkerhetsgenomgång inför färden samt flytvästarna togs på.

Vi hade förutom T121 Spica, åtfölje från luften av Helikopter 6, som flögs av Rolf Gauffin och passerade oss ett antal gånger innan vi kom långt ut på fjärden. Färden gick genom det smala Järnholmssund i full fart och ut mot öppnare vatten. Vår ciceron för dagen, den erfarna C-G Wallin förklarade varje steg samt ordergivningen ombord tills det var dags för det fingerade avfyrning av en torped. Man behöver ju rikta och vrida ut torpedtuberna från fartygets långskeppslinje, sänka farten och sedan antända (elektriskt) krutladdningen för att få torpeden att lämna fartyget och sedan automatiskt med start av torpedmotorn under vattnet för vidare färd mot fientligt mål.

Därefter vände vi tillbaka mot Gålöbasen, där vi turades om mellan Ystad och Spica att köra i varandras svallvågor tills det var dags för tilläggningar. Passagerarna fick härliga upplevelser av alla intryck och var mycket nöjda efter avslutad körning och arrangemang. I vanlig ordning stannade besättningarna kvar för återställning av fartygen, samling och avtropp.