bild1
Den 25 februari besökte vi FSvR på Gålö

Under dagen genomfördes ett besök i f.d bergsförråd på Gålö som en del av vår utbildning vid MHS Karlberg (Skydds – och anläggningsteknisk kurs) och avslutades hos FSvR på eftermiddagen. Vi som genomförde besöket är alla aktiva officerare från samtliga vapenslag, undertecknad var dock den enda från flottan och guidade ombord Ystad.

Arrangemanget var mycket uppskattat med besök ombord på såväl Ystad som Spica och avslutades i mässarna på Ystad med en ordentlig ”loppmacka” med tillbehör. För mig var det ett mycket kärt återseende och jag vill härmed sända en eloge till samtliga engagerade i FSvR som lyckats hålla dessa damer i värdigt skick.
bild2Ett särskilt tack till Göran och Christer som gjorde just vårat besök så lyckat och där samtliga icke flottister insåg att de tillhörde fel vapenslag 😉
GMY och på återseende

Anders Jonasson
fd VapO / SLO 34 rbbdiv